AI

19th – 22nd OF SEPTEMBER 2024.

Orestis Trasanidis

EIT Digital Silicon Valley Hub